Testfietsen
anchor-downarrow-downarrow-rightbelbreadcrumbcartcheckclosedropdownfacebookhamburger-closehamburger.svginfoinstagramklantenservicemail-solidicon:mailmapmoneyno-stockpartnersphoneplayquestionicon:closesearchspinner-downspinner-upstarstocktimetriangle-rightuseryoutubezoom

Specialized EPIC COMP CARBON

EPIC COMP CARBON

Maat / Afmeting

€ 3999,00 /stuk€ 3304,95 (excl. BTW)

Dit product wordt niet online verkocht. Kom langs in een van onze winkels voor meer informatie over dit product.

Veilig online betalen
Gratis levering vanaf €100 in België

Eenvoud & Kwaliteit

KOSTPRIJS
125€ voor één testdag, Als je beslist om bij ons geen fiets Aan te kopen na het testen en indien de fiets proper gewassen en gestreken terug komt, krijg je 100€ retour in een kadobon.
De resterende 25€ is voor de test kost te dekken.
Als je wel een fiets bij één van onze 2 vestigingen aankoopt dan mag je die kadobon van 100€ inruilen en geven wij jou 50€ korting op jou aankoop.
Kadobon mag gebruikt worden om andere aankopen te doen in onze Winkel.

VERHUURVOORWAARDEN
Artikel 1:
Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.

Artikel 2:
De huurder vergewist zich vooraf (bij afhaling) van de goede staat van de verhuurde fiets die wettelijk in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract.

Artikel 3:
Bij het uitlenen of afhalen van de fietsen en toebehoren wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld en een waarborg of onderpand gegeven zoals beschreven in het contract. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden volgens de normaal geldende tarieven (afhankelijk van het type fiets).

Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op het verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan het verhuurcentrum, dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en).

Artikel 4:
De huur dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd.

Artikel 5:
De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal.
Bij schade aan de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder bij inlevering de uit te voeren herstelling te betalen aan de verhuurder.
Prijzen zijn afhankelijk van de schade: onderdelen worden gerekend aan winkelprijzen + uurloon werkuren aan 45 euro per uur (exclusief BTW).

Bij lakschade wordt 10% van de winkelwaarde van de fiets in rekening gebracht (als waardevermindering bij verkoop achteraf).
Deze regeling geldt niet als de (lak)schade op verschillende plaatsen is. In dat geval dient zal een bestek worden opgemaakt om de schadesom te bepalen.

Bij diefstal of verlies van de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder.

Het aangerekende bedrag is hetzelfde als de cataloguswaarde van het lopende jaar :

voor een mountainbike epic 29 3999€
voor E-bike vado 4199€

Andere (zoals bijv. carbon fietsen, testfietsen) : catalogusprijs van het lopende jaar

De huurder verbindt er zich toe bij diefstal van een fiets onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.

Artikel 6:
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

Artikel 7a:
Bij inlevering van de fiets(en) dient de huurder de huurovereenkomst voor te leggen. Indien de fietsen niet tijdig ingeleverd worden, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling per fiets een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd per dag tot de datum dat de fiets wordt ingeleverd. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als een volledige dag.

Artikel 7b:
De fietsen dienen uiterlijk op de aangegeven datum en het aangegeven uur te worden ingeleverd op de afgesproken plaats, tenzij anders is overeengekomen. Indien de fietsen niet tijdig ingeleverd worden is het huurgeld van een bijkomende dag verschuldigd per gehuurde fiets. Moet er door de chauffeur meer dan een kwartier gewacht worden op de fietsen dan wordt er vanaf 15 minuten een tarief van 10 euro per begonnen kwartier van wachten gerekend.

Artikel 8:
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement turnhout zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. Bij ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.

Artikel 9:
Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.WAARBORG
250€ saldo word in mindering gebracht bij het inleveren van de fiets.

Specificaties

MerkSpecialized
Artikelnr.000611
  • Veilig online betalen
  • Gratis levering vanaf €100 in België